Deel deze pagina:

Zoals elke door de Vlaamse Gemeenschap erkende sportfederatie heeft de Vlaamse Judofederatie vzw ter bescherming van haar leden enerzijds en niet-leden die deelnemen aan sportpromotionele activiteiten anderzijds een verzekering afgesloten overeenkomstig het decreet van 13 juli 2001.

De Vlaamse Judofederatie vzw wenst haar leden er attent op te maken dat judoka’s die deelnemen aan trainingen gegeven door niet gediplomeerde personen zonder begeleiding van een gediplomeerde lesgever en/of deelnemen aan privé-trainingen die doorgaan in niet door de Vlaamse Judofederatie en haar overkoepelende organen (KBJB en hieronder ook de resorterende FFBJ;  EJU en IJF-aangesloten federaties en clubs) erkende dojo’s niet kunnen genieten van de verzekering van de Vlaamse Judofederatie vzw.

Verzekeringsdekking verworven door lidmaatschap :

  1. Clubs en leden : 45.138.404
    (zie pg.5. praktische handleiding)
  2. Sportpromotionele activiteiten (niet-leden) : 45.138.408
    (zie pg.8. praktische handleiding)
  3. Vrijwilligers (niet-leden) : 45.138.582
    (zie pg.9. praktische handleiding )

Vrijwilligers zijn tijdens de uitvoering van hun vrijwilligerswerk in clubverband eveneens automatisch en zonder bijkomende formaliteiten verzekerd voor de waarborgen "burgerlijke aansprakelijkheid" en "lichamelijke ongevallen" (polis nr. 45.154.582 voor niet-leden; polis 45.154.404 voor leden-vergunninghouders)

 

Sponsors

Sponsors