Deel deze pagina:

Ontstaan van het judo in België

Lees hoe de judosport in België haar intrede deed en opgang maakte.

Als je denkt dat het judo in 1958 zijn intrede deed in België dan zit je verkeerd. Zeker, er was reeds sprake van judo in Brussel voor 1914-18 door een zekere Meneer Mine. Men zegt zelfs dat hij zijn naam veranderde in het Japans " Min Ito ". Hij zou zijn jiu-jitsu geleerd hebben van een Japanse vriend gedurende een reis naar Azië. Het zijn deze sportievelingen van het eerste uur die de eerste judoleraren werden.


Tijdens de oorlog, in 1943, werden in ons land voor het eerst judowedstrijden georganiseerd en werd er zelfs een schuchtere poging ondernomen om een federatie te stichten, die uiteindelijk niet van de grond kwam.

In 1948 werden de eerste echte judoclubs gesticht. De eerste judoleraars (jiu-jitsu) waren in de ban van het judo. De heer Praet Louis stichte in 1948 Judoclub Zaventem, de heer Falise in Marcinelle-Charleroi en Falise en in Lier werd Koninklijke Judoclub Lier opgericht. Om hun kennis te vergroten hebben veel van deze leraars zich naar het buitenland begeven om hun kennis te vergroten. De Nederlandse Maurice Van Nieuwenhuisen en de Fransman De Herdt maakten grote indruk.


Jean De Herdt werd technisch directeur van de eerste Belgische Judofederatie, die gesticht werd op 6 juni 1949, de Belgische Federale Judo en Jiu-Jitsuvereniging.

De B.F.J.J.V. was als enige federatie erkend door het Olympisch Comité De eerste voorzitter werd de heer Callier en de heer Delforge werd ondervoorzitter.

Kort daarop werd een andere federatie geboren, de Belgische Amateur Judo Associatie, de BELAJA; François Van Haesendonck was medestichter en de voorzitter werd de heer Van Oeteren.

Onder impuls van François Van Haesendonck en Louis Carrin werd de Fransman, Jean Beaujean de technisch directeur van BELEJA. De eerste federatie was werkzaam over gans België doch de meeste leden kwamen uit Brussel en het Frans landsgedeelte; de leden van BELAJA daarentegen kwamen voornamelijk uit de Vlaamse gewesten en Brussel en meer specifiek uit de regio Antwerpen.

Meditatie en zelfbeheersing en een ietwat mystieke sfeer maakten in die jaren deel uit van het judo. Judodemonstraties lokten toen veel volk. In 1949 werd het eerste Belgisch Kampioenschap georganiseerd in Brussel en werd gewonnen door de heer Ravinet. Dit jaar werd ook de eerste interland tussen Frankrijk en België gekampt in Parijs. In 1950 werd de eerste interland België - Nederland georganiseerd. Kampioen van België in 1950 werd Falise en de beste in 1951 werd Streulens. In die tijd waren er geen gewichtsklassen.

Het eerste examen zwarte gordel had plaats in Brussel op 20 oktober 1951. Werden eerste dan : Ravinet, Falise, Perpet, Kolychkine, Egger, Swennen, Beckers en Cassiers. Door een eigenaardige formule in die tijd werd hun graad van eerste dan toegekend op een verschillende datum.

Op 27 april 1952 werden de heren De Vlaminck, Plomb, Carlier, Cardon en nog enkele anderen eerste dan, terwijl Falise, Callier en Ravinet tweede dan werden.

Op 1 maart 1953 werden onder andere eerste dan : De Rouck, Begaux, Guldemont, Delforge, Servaes, Mevr. De Rouck, Sneyers en Outelet om er maar enkelen te vernoemen. Op deze datum verkregen Egger en Streulens hun 2de dan. Dit zijn namen die nu nog in onze oren naklinken.

Toen telde men reeds 34 zwarte gordels in België.

In 1954 werd Daniel Outelet kampioen van België. Hij zou trouwens ook viermaal Europees kampioen worden. Outelet was een judoka met een uitzonderlijk talent.

In 1954, vijf jaar nadat in België de Europese Judo Unie werd opgericht met Frankrijk Nederland, Groot-Brittannië Italië.

In België werd Jean De Herdt, na een conflict, vervangen als technisch directeur door de heer Ichiro Abe, 6de dan en speciaal afgevaardigde van de Kodokan in Japan bij de B.F.J.J.V.

De fijnheid en de snelheid van uitvoering van de judobewegingen door Meester Abe waren voor de Belgen een ware revolutie. De manier van onderricht verliep vanaf toen in overeenstemming met het Kodokan Judo.

Ichoro Abe


Onmiddellijk nadat Abe zijn intrede gedaan had in België kwam een andere Japanner, via Frankrijk en Duitsland, naar België dit als technisch directeur van BELAJA, de heer Tokyo Hirano, 6de dan, met bijnaam mister Tai-otoshi.
Op 16 oktober 1956 ontving de heer Albert Plovier zij eerste dan uit de handen van Tokyo Hirano als lid van BELAJA, in tegenwoordigheid van François Van Haesendonck.

Hirano

 

In 1956 bestond de Belgische ploeg (BFJJV), die tegen Nederland kampte uit : Cambier, Frenay, Clause, Guldemont en Darquenne en de B-ploeg uit : Brouha, Wia, Lefebre, Begaux en Plomb.

 

Beide federaties fusioneerden in 1958 wat resulteerde in  de stichting van de Belgische Judobond (BJB)

In 1965 werd er een nieuwe Vlaamse federatie gesticht door afscheuring van de BJB nl. de Vlaamse Liga voor Judo en Vechtkunsten (VLJV). 

In 1974 sloten de BJB en de Vlaamse Liga voor Judo en Vechtsporten (VLJV) een samenwerkingsakkoord op alle terreinen van het judo.

Volgens het decreet (KB) van 2 maart 1977, werden de unitaire sportbonden, indien ze nog wensten gesubsidieerd te worden door de overheid, verplicht om naar vleugelvorming over te gaan,

In 1979 kwamen zo de Vlaamse Judobond (VJB) en de Lique Francophone de Judo (LFJ) tot stand. De BJB werd een overkoepeld orgaan van beide vleugels.

De fusie in 1981 tussen de Vlaamse Judobond en de Vlaamse Liga voor Judo en Vechtkunsten was er de oorzaak van dat de naam terug veranderde, waardoor de huidige Vlaamse Judofederatie (VJF) was geboren.

In januari 1986 werd in de schoot van de Vlaamse Judofederatie onder impuls van het Vlaamse Bureau voor Topsport een nieuwe VZW opgericht, nl. de Vlaamse Judoschool voor Topsporters; tegenwoordig genaamd de Topsportschool Judo.

Op 13 september 1986 werd het trainingscentrum van de Vlaamse Judofederatie ingehuldigd te Zele.

Op het hoogtepunt van de internationale successen werd het Europees Kampioenschap 1997 naar Oostende gehaald. In de uitbundige sfeer van 8 tot 11 mei 1997 werden 9 medailles behaald door het Belgische judoteam, waarvan 6 Europese titels. Een record slechts 1 maal werd geëvenaard (FRA - EK 2014).

 

 

 

Op 18 en 19 november 2000 werd het Europees kampioenschap voor landenteams georganiseerd door de VJF te Aalst. Weermaal een absoluut sportief succes met brons voor zowel de Belgische heren- en damesploeg. 

In 2011 organiseerde de VJF het Europees Kampioenschap Junioren te Lommel en werd bekroond door de Europese Judo Unie als beste Europeses organisatie van het jaar. 

 

 

 

De volgende voorzitters stonden aan het stuur van de VJF en haar internationale successen in de afgelopen decennia:

  • Opdedrynck Henri: 1978-1985
  • Pacquée François: 1985-2001
  • Foster Roger: 2001-2005
  • Martens Jacques: 2005-2016
  • Van de Putte Kristof: 2016-2018
  • Demuynck Bart: 2018-...

Sponsors

Sponsors